HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI PHÒNG KHÁM - Shymart - TT Nghiên cứu Kỹ thyuật & Dịch vụ Thương mại

Tin mới

Post Top Ad

Responsive Ads Here

December 27, 2018

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI PHÒNG KHÁM

Shymart thiết kế và thi công các hệ thống xử lý nước thải phòng khám Y Tế theo yêu cầu

- Hệ thống xử lý SHY-NTPK-01 (2m3/ngày đêm): 60.000.000 VNĐ
- Hệ thống xử lý SHY-NTPK-02 (5m3/ngày đêm): 80.000.000 VNĐ
- Hệ thống xử lý SHY-NTPK-02 (10m3/ngày đêm): 150.000.000 VNĐ

Chất lượng nước đầu ra đạt chất lượng theo QCVN 28:2010/BTNMT về nước thải Y Tế

No comments:

Post a Comment