QUY TRÌNH QUẢN LÝ NƯỚC SINH HOẠT TẠI ANH - Shymart - TT Nghiên cứu Kỹ thyuật & Dịch vụ Thương mại

Tin mới

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Tuesday, February 07, 2017

QUY TRÌNH QUẢN LÝ NƯỚC SINH HOẠT TẠI ANH

A. HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC CẤP
Tại Anh, nước sinh hoạt có chất lượng rất cao và đảm bảo an toàn khi uống. 
Để được điều đó, các nhà máy cấp nước ở Anh phải làm việc chăm chỉ quanh năm để nước đạt được chất lượng cao nhất khi cung cấp đến từng vòi ở mọi nơi mọi lúc.


1. Nguồn nước được thu thập chủ yếu bắt nguồn từ mưa. Nước mưa được thu thập từ các hồ chứa thiên nhiên như hồ, sông, suối hoặc thông qua các bộ lọc dưới mặt đất. 
2. Nguồn nước thu thập sẽ được dẫn về hệ thống hồ lưu trữ khổng lồ của các nhà máy nước. Việc này sẽ đảm bảo có nguồn nước cung cấp ổn định trong thời gian dài khi không có mưa.
Quá trình lưu trữ tại hồ chứa cũng là nơi diễn ra quá trình lắng loại bỏ các tạp chất lơ lửng trong nước, góp phần làm giảm tải cho các giai đoạn xử lý tiếp theo.


3. Nước sau khi về hồ chứa sẽ được dẫn vào hệ thống lọc để loại bỏ các tạp chất có kích thước lớn như các nhánh cây, lá cây,...


4. Giai đoạn này, nhà máy nước sẽ thêm các thành phần hỗ trợ giúp các tạp chất nhỏ trong nước kết tụ thành các hạt to hơn và dễ dàng bị loại bỏ hơn bằng cách lắng. Tại đây, nước được dẫn qua nhiều hệ thống lọc thô, trao đổi ion, lọc than,...
5. Nước sau khi đã được xử lý sạch, các nhà máy nước sẽ thêm một lượng rất nhỏ Chlorine (< 1 mg/L). Việc này sẽ giúp loại bỏ bất cứ vi sinh vật, vi khuẩn còn sót trong nước và giữ nước an toàn trong suốt quá trình vận chuyển trong đường ống.
6. Nước sau khi ra khỏi nhà máy sẽ được vận chuyển đến mọi nơi thông qua mạng lưới đường ống dài 420,000 km.

B. HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI
Nước thải tại Anh trãi qua công đoạn từ thu gom đến nhiều giai đoạn xử lý khác nhau trước khi được thải ra môi trường bên ngoài.


1. Đầu tiên, nước thải sẽ được thu gom thông qua các mạng lưới đường ống nhỏ, rồi chảy về các hệ thống ống lớn hơn để đến nhà máy xử lý.


2. Nước thải tiếp tục thông qua hệ thống màng chắn để loại bỏ các tạp chất lớn.
3. Sau đó nước thải được đưa qua hệ thống xử lý các chất thải hữu cơ. Đây là những bể lắng tròn khổng lồ có những cánh tay quay tròn chậm rãi để thu gom bùn đáy và các váng dầu trên bề mặt. Tại đây, hầu hết các chất thải hữu cơ đều được xử lý.


4. Để tăng cường khả loại bỏ các tạp chất hữu cơ, giai đoạn xử lý vi sinh hiếu khí được áp dụng. Tại đây, không khí được sục liên tục để tạo môi trường hiếu khí cho các vi sinh vật tiêu thụ các hợp chất hữu cơ còn sót lại ở giai đoạn trước.


5. Sau bể xử lý hiếu khí, nước được dẫn qua bể lắng cuối cùng trước khi thải ra ngoài môi trường. Ở giai đoạn này, bùn thải được thu gom và xử lý riêng.

(Nguồn: www.water.org.uk)

No comments:

Post a Comment