HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI DẦU DỪA - Shymart - TT Nghiên cứu Kỹ thyuật & Dịch vụ Thương mại

Tin mới

Post Top Ad

Responsive Ads Here

April 2, 2018

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI DẦU DỪA

Shymart thiết kế, thi công và chuyển giao công nghệ hệ thống xử lý nước thải cho các cơ sở chế biến cơm dừa.
Chức năng loại bỏ tạp chất lơ lửng, váng dầu, hợp chất hữu cơ,...
Thiết kế theo công suất yêu cầu.

No comments:

Post a Comment